De stem des volks…..

.....

…..

’s Morgens om kwart over acht, na het nieuws van 8 uur, klonk vroeger bij ons thuis via de radio vaak het lied “Morgenrood” door de kamer. Gezongen door een koor dat “De Stem des Volks” heette. Ik vond het als kind wel een mooi lied eigenlijk, hoewel ik de strekking van de tekst niet echt doorhad natuurlijk. Daarna ging iedereen aan de arbeid of naar school. Gesterkt door de stem van het volk. En zijn ontbijt.

Dat onze partij niet zulke hoge ogen zou gooien in de verkiezingsstrijd had ik echt wel verwacht, maar zo’n zeperd is toch wel een behoorlijke tegenvaller. Al zegt de regeringspartner zalvend dat “we het niet verdiend hadden”, erg troostrijk is dat uiteraard niet. Maar ik vind, net als bij een voetbalclub die het niet zo goed doet, dat je als trouwe aanhanger ook in slechte tijden achter je club moet staan en dat er dan eens veranderingen zullen worden aangebracht.

In bestuurlijke zin bijvoorbeeld en dat de oude normen en waarden zoals prioriteiten stellen, sociaal besef en solidariteit voor iedereen weer wat morgenrood teweeg zullen brengen. Daar is een oppositie eigenlijk ’n prima plek voor. Ook al ben je maar met z’n negenen. Kraaien met die haan! En dat mag best samen met de linkse hanen van de buurtjes. Oppassen voor de slimme vossen, dat wel…..

.....

…..


Alcoholvrij en toch bezopen…..

In Arnhem vangen ze verschillende clubs voor ouderen op. Dat doen ze in centra, die beheerd worden door de SWOA, oftewel de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem. Daar wordt gebiljart en gekaart onder andere. Gezellig, gezellig. Maar nu hebben ze bij de SWOA besloten, dat er geen bier of wijn meer mag worden geschonken. Om een gezondere levensstijl te bevorderen onder de ouwe knarren.

Nou, dat besluit viel faliekant verkeerd, hoor! Het geldt al vanaf 1 januari en sindsdien komen de mensen, voor wie de activiteiten een ontspanning zouden moeten zijn en bovendien een ontmoetingsmoment met andere ouderen, even snel een paar biljartjes leggen en die taaien meteen weer af naar huis. (Of naar de kroeg, waar wel bier is, dat kan natuurlijk ook!) De gezelligheid is weg, zeggen ze. Iemand van 83, die aan het eind van de avond altijd nog een advocaatje met slagroom nam, of ie nou gewonnen had of niet, heeft ook niets meer te lepelen.

Kaartclub “’t Natje”, tja, dan heb je je naam natuurlijk niet echt mee in de Ouderenzorg, maar dat terzijde, is al verhuisd naar een andere locatie. Naar het honk van de Scouting nota bene, waar ze wel ’n biertje mogen nuttigen. De voorzitter van de biljartclub zegt dat je een pak kaarten makkelijk mee kunt nemen naar een andere plek, maar dat dat met biljarttafels niet zomaar kan. Het besluit van SWOA, waar het woord “welzijn” nota bene in hun naam zit, vinden hij en zijn mede-biljarters gewoon ‘bezopen’.

.....en boven de zestig ook niet.....

…..en boven de zestig ook niet…..

Het woord ‘betutteling’ staat dan ook nogal eens op de protestborden die ze hebben gemaakt. Bovendien is er nog nooit iets voorgevallen dat op misbruik wijst, zeggen ze. Twee biertjes meestal, nou ja en dat advocaatje dan als uitspatting. Ze zijn bang dat ze aan de ranja moeten. Dus zal de horeca in Arnhem er wél bij varen als ze nog wat gezelligheid willen.

Ik vind het maar raar, dat zoiets kan. De SWOA wordt gesubsidieerd door de gemeente om het welzijn van oudere mensen in de gaten te houden, die bij elkaar komen om wat gezelligheid te ervaren. Mocht er een innemer tussen zitten, dat kan natuurlijk, dan moet je die in de gaten houden, maar daar heb je een voorzitter voor en de bar wordt beheerd door een (weliswaar vrijwillige) medewerker, die voor zijn taak berekend moet zijn. Dan stel je maar een tijdelijk toegangsverbod in of zo. “Jan, niet meer dan twee, of je wordt geschorst voor drie weken.” Doen ze bij voetballers ook na ’n misdraging.

Ik denk, dat zo’n alcoholverbod, en het ging bovendien alleen maar om ’n biertje of ’n wijntje, hele gekke toestanden juist bevordert. Nog afgezien van het feit, dat er wordt beslist over mensen, die meer dan volwassen zijn en helemaal zelf willen bepalen of ze een andere levensstijl nodig hebben. Misschien wel, maar daar gaat het SWOA niet over.

Ze zijn niet de enigen, hoor, over wie beslissingen worden genomen waar ze zelf geen moer mee te maken hebben gehad. Bij blinden gebeurt dat ook. Onze oude werkgever heeft, hoorden we, in december een kerstdiner georganiseerd zonder wijn bij het eten. Ik heb al eerder verteld, dat wij precies op tijd vertrokken zijn. Er wordt geen alcohol meer geschonken. Wat revalidanten op hun kamers uitspoken en onder de kurk hebben weten ze daardoor waarschijnlijk niet, want (in onze tijd tenminste) was het motto dat bij de drempel van de kamer de privacy van de cliënt begon. De verantwoordelijkheid dus ook. Dat klinkt volwassen.

Zoals je ook oudere mensen zou moeten behandelen……


Richtlijn…..

.....geen vraag toch? Zo vindt Nederland zichzelf, al jaren.....

…..geen vraag toch? Zo vindt Nederland zichzelf, al jaren…..


Mijn hemel, wat ben ik blij, dat ik geen auto meer hoef te rijden, zeg, als ik dat niet wil. Gelukkig hebben wij een verwante huisgenoot met een bedrijf die, als we hem vervoersmatig nodig hebben, altijd voor ons klaarstaat. Dat heeft niet iedereen. Hij kan lekker koken en dat ie dat meestal nog leuk vindt ook is hartstikke mooi meegenomen. Ook dat heeft niet iedereen.

Maar over dat autorijden: weggebruikers weten niet meer aan te geven welke kant ze op willen. Tenminste, ze dóen het niet. Eerst dacht ik : “Nou ja, kan gebeuren, iedereen vergeet wel es wat!” Als mijn kloris vroeger in de auto zei: “Ik hoor de richtingaanwijzer niet!” terwijl we wel een hoek omgingen, zei ik ook wel eens : “O, ja stom…..!” en dan zei ik zachtjes “sorry” tegen al mijn medeweggebruikers, zelfs als die er helemaal niet waren op dat moment. Maar dat was heel erg ‘soms’ dat me zoiets gebeurde. Gedachten even ergens anders of we waren in gesprek.

Als ik nu bij mijn zoon in de auto zit zie ik het zó vaak, dat mensen geen richting aangeven. Wisselend van rijbaan en helemaal als ze in een rechts-of linksaf baan zitten vinden ze het niet nodig. Het wordt steeds drukker dus dan zou het toch wel mooi zijn als iedereen wat zorgvuldiger was. Ook met door rood rijden. Meestal gaat het wel goed, soms nog nét. Dat valt allemaal onder ‘rekening houden met ’n ander’. Daar zijn op het ogenblik erg veel mensen mee bezig, programma’s over hoe sociaal en medemenselijk we het willen hebben in ons land, ook, wat mij betreft, nogal nadrukkelijk. Vooral als ze politiek in de belangstelling staan. Kies ons, want zó zijn wij.

Terwijl er zoveel volk is, dat zo zwevend is, dat ze geen richting willen aangeven. Zelfs als ze niet op of in een voertuig zitten. En door rood rijden vind ik erger dan wat te hard. Mijn zoon had een bekeuring van 48 euro voor 5 kilometer te hard. De auto staat op mijn naam dus ik heb ‘m alvast betaald. Dat krijg ik wel terug, hoor, zo is ie wel onze mantelzorger. Maar zo’n bedrag voor zoiets knulligs. Dan is door rood toch erger? Door rood rijden richting mijn partij vind ik trouwens wel mogen. Is ook niet iedereen het mee eens, dat moet dan maar, zo ben ik…..