Bûter, brea en griene tsiis….

Mijn man Jouke, de naam zegt het al, komt uit Friesland. Heeft derhalve een Friese broer en twee Friese zussen. Die weer getrouwd zijn met een Friese vrouw en met Friese mannen. Het bijzondere van de broers en zussen is, dat ze niet samen zijn opgegroeid. Vader en moeder hebben er kennelijk zo’n rommeltje van gemaakt, dat ze uit de ouderlijke macht zijn ontheven, volledig uit beeld zijn verdwenen en de kinderen door verschillende families zijn opgevoed.

De voogdijvereniging, waar de kinderen onder ressorteerden, heeft wel moeite gedaan om het contact tussen hen in stand te houden, maar dat is niet altijd gelukt.

Toen het oudste meisje ging trouwen wilde ze echter de broers en haar zusje bij de bruiloft hebben en zijn de banden weer aangetrokken. Vanaf dat moment is het contact gebleven. Iedereen trouwde, kreeg kinderen en we werden samen ouder. En werden, ondanks het gemis aan een gezamenlijke achtergrond, toch een echte familie!

Ik vind dat heel apart. Voor hetzelfde geld was dat helemaal misgegaan en hadden we een groot gat gehad, waar je zo’n eng Spoorloos-programma voor nodig had gehad om elkaar te vinden. Als je dat al had gedaan, elkaar opsporen.

Nu hebben we neven, nichten, die ook weer kinderen hebben. Niet, dat je daar nou dagelijks contact mee hebt of wilt, maar het is er allemaal en dat is leuk. Famylje!

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)