Integratie…..

een braille-leesregel

We maakten vandaag een mooi staaltje mee van integratie van een allochtone medelander in onze samenleving. Mijn man heeft gewerkt met groepen buitenlanders, die behalve dat ze vluchteling zijn, ook nog eens de pech hebben visueel gehandicapt te zijn. Vaak door oorlogshandelingen, soms ook door ziekten, die onder gunstiger omstandigheden wellicht behandelbaar zouden zijn geweest.Nu hadden ze minder geluk. Je moet je dus eens voorstellen: in een vreemd land aankomen, de taal niet machtig zijn en ook nog eens niks zien!

Mijn man heeft mede aan de wieg gestaan van een lesmethode, waarbij deze mensen de nederlandse taal leerden en gelijktijdig het brailleschrift. Dus “letter”lijk een taal leren. En dat werkt. Het merendeel van de cliënten was Afrikaan, kon elkaar nauwelijks verstaan vanwege het ongelooflijk aantal Arabische dialecten (daar zijn wij niks bij!) en was dus gedwongen zich in het nederlands met elkaar te onderhouden en dat werkte verbroederend. Zo hebben we hier trouwens ook Serven, Bosniërs en Kroaten hun op leven en dood ruzies doen vergeten destijds! De reguliere taalmethodes, NT2 (nederlands als tweede taal), waren voor visueel beperkte mensen onbruikbaar omdat er veel met plaatjes wordt gewerkt. Met conversatielessen werd de communicatie op gang gebracht. Mijn man heeft daar met veel plezier aan gewerkt.

Met sommigen van die mensen, die inmiddels een status en een huis hebben gekregen, hebben we nog wel contact. Omdat mijn ega ook een braille-leesregel gebruikt bij zijn computer, wordt hij nog wel eens geraadpleegd door oud-cliënten, die met de hunne problemen hebben. Vandaag waren we bij Menahi, een van oorsprong Irakese man en een volbloed moslim. Hij woont in een leuke flat en heeft na jaren zijn leven en zijn spullen aardig voor elkaar. Ook een computer met leesregel, die het even niet deed.

Nadat mijn man hem van alles had uitgelegd, slaakte hij een diepe zucht en zei: “Jézus! Dát is moeilijk, zeg!” En dat voor een moslim. Als dat geen integratie is……..

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)