Sinterklaas volgens de regels…….

goed geregeld....

Van mijn dochter die via de school waar ze werkt deze instelling kent hoorde ik, dat een ijverige Sinterklaasgekke medewerker van het Nederlands Normalisatie-instituut in Delft (kortweg NEN) “de sinterklaasnorm” heeft gepubliceerd. In deze religieus verwarrende tijden lijkt me dat een goed idee. Gewoon de gang van zaken rond de sinterklaasviering maar eens even op een rij.

Zo heeft men de algemene termen rond het feest benoemd, richtlijnen rond aankomst en vertrek van de Sint aangegeven, plaats en tijd van de viering, de middelen van vervoer, kledingvoorschriften opgesteld voor zowel de goedheiligman zelf als voor zijn pieten en ook waarborgbepalingen rond de authenticiteit van Sint Nicolaas. Eveneens richtlijnen voor de viering, zoals het zetten der schoen, verplaatsing over daken, de positionering van de Sint bij binnenkomst, rituele handelingen, gedichten en surprises.

Het hulppersoneel moet aan geclassificeerde normen voldoen en er zijn handelingsvoorschriften opgesteld bij geloofwaardigheidscalamiteiten, zoals daar zijn: het in ongerede raken van baard, mijter en haardos, het neerstorten van het paard of ongewenste herkenning van kledingstukken.

De wens om eens en voor altijd e.e.a. vast te leggen in een strakke normering werd volgens het NEN ingegeven door het Ministerie van Aandacht (MvA) en het Ministerie van Traditie (MvT). Er werd een commissie samengesteld van organisaties en belanghebbenden om een zo breed mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de samenstelling van het ontwerp.

Zo is o.a. de Belgische Sinterklaas Bond betrokken bij de onderhandelingen, the International Steam Ship Association, de Nederlandse Vereniging Bakkerijbedrijf, de Stichting Samenwerkende Maneges Nederland, het Nederlands Marsepeingenootschap, de Vrijbond van Surprisebouwers, de Vereniging Strooiwaren in de Lage Landen en Chocoworks B.V. En niet te vergeten het anti-discriminatiefront en de Raad tegen de Kinderbeschadiging.

Aangetekend dient te worden, dat de commissie slechts twee avonden heeft hoeven vergaderen (met chocolademelk) om deze normen opgesteld te krijgen. Voorwaar een voorbeeld voor vele andere commissies!

Je kunt deze leidraad voor de viering van het Sint-Nicolaasfeest lezen op de website van het NEN. Het is ’n erg geestig stuk, dit normontwerp NEN 0512 (nl). Weet iedereen waar ie aan toe is met die bejaarde rode rakker……..

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)