Excuse me……

Mijn geprikkelde echtgenoot ( en dat is trouwens alláng weer over, hoor!) vond het toch wel raadzaam om de gang van zaken bij dat pneumokokkengedoe even te melden bij onze huisarts, die het ook een belachelijke zaak vond en het ging rapporteren bij de terugkoppeling die hij moest doen.

Bovendien was er een soort klantenservicenummer bij de universiteit Utrecht, waar je klachten kenbaar kon maken betreffende het onderzoek. Dat heeft hij dus gedaan. Nadat hij had uitgelegd waarover hij belde, zei de mevrouw aan de telefoon, dat ze het uit ging zoeken en dat hij zou worden teruggebeld.

Dat gebeurde inderdaad en binnen het half uur. Dat is netjes. Ze hebben hun excuses aangeboden en zouden stappen ondernemen om te zorgen dat zoiets niet meer kon voorkomen. Dat was precies de bedoeling en vader P. is tevreden. De Telegraaf hoeft niet……

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)