Het verdriet van België: de Hollanders…..

Nou hébben we al zo’n klein taalgebiedje samen met de Belgen en dan tóch nog spraakverwarring, zeg! De reden is dat Nederlanders in Vlaanderen een parkeerboete krijgen, omdat er op de meter staat, dat je betalen moet ‘van maandag tot zaterdag’. In België betekent dat gewoon dat je zowel op maandag als op zaterdag en al de tussenliggende dagen parkeergeld moet betalen. Maar de Nederlanders vinden dat de zaterdag er niet bij hoort, omdat er ‘tot’ zaterdag staat en niet ‘tot en met’.

Die kopen op zaterdag géén kaartje en worden dus beboet. En dat is niet logisch, vinden ze, en ze gaan de bekeuringen aanvechten. Maar dan zou je volgens die redenering ook op maandag gratis moeten kunnen parkeren, want ‘van’ zou je dan ook als ‘vanaf’ kunnen interpreteren. Nou moeten, door dat gehannes van die Hollanders, de Belgen hun parkeerreglement en de parkeermeters gaan aanpassen. Wat dát dan weer kost, zeg! En dáár denken die Nederlanders dan weer niet aan, hè! ’n Beetje vierkante-centimeter-werk vind ik ‘t. Alsof de zaterdag geen doordeweekse dag zou zijn. Flauw vind ik ’t ook.

Ik zag trouwens op het ‘formuliertje voor thuisblijvers’, dat we van onze dochter kregen, die met man en kinderen naar de hitte van Turkije ging, dat hun reisbureau ook knieperig doet. Met de vliegtijden. Ze gaan ’n paar minuten voor ’s nachts 12 uur vliegen, zodat ze die dag qua datum als volledige vakantiedag kunnen rekenen. Volgens het aloude VOC- principe van onze voorvaderen, waar we groot mee zijn geworden als handelsnatie:”…. ’t moet uyt de lengte of uyt de breedte…”

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)