Lichtalcoholisch…..

zegt u 't maar....

Omdat onze oudste zoon voor een kleine medische ingreep een anamneseformulier moet invullen, waarop allerlei vragen staan over gewicht, lengte, doorgemaakte ziekten en leefgewoonten, kwam zo’n formulier ter sprake tijdens een etentje dat we hadden met een collega en z’n vrouw.

Ook hij had ooit eens zo’n formulier ingevuld samen met de behandelend arts. De dokter had hem gevraagd of hij wel eens alcohol gebruikte. “Nou”, zei onze vriend, “op verjaardagsfeestjes en zo, dan wel”. Later had zijn vrouw het formulier teruggezien in het dossier en gemerkt, dat de dokter bij “alcoholgebruik” het woord “sporadisch” had ingevuld.

Als je nou weet, dat Jan er een is uit een gezin van 11 kinderen, allemaal met aanhang en nakroost en zijn vrouw ook de nodige familieleden heeft dan doet het woord “sporadisch” wat komisch aan. Ze komen met gemak tot zo’n dertig, veertig verjaardagen per jaar! Die dokter was vast enig kind…..

1 reactie op “Lichtalcoholisch…..

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)