Bot……

toen alles nog eenvoudig was....

We lazen in de krant, dat 80% van de verpleeghuizen volgens onderzoek niet voldoet aan de normen. Over de waarden, die dit kabinet onverbrekelijk aan het woord “normen” verbindt, wordt even niet gesproken. Niet interessant als het over geld gaat.

Tachtig procent, dat is nogal wat! In een radiointerview hoorden we een verontwaardigde verpleeghuismedewerker zeggen, dat het onderzoek is gebaseerd op een “ja/nee-enquête”. Als bijvoorbeeld de vraag was:”Worden uw cliënten bij de maaltijden aan tafel altijd begeleid door het personeel?” dan was het antwoord “nee” , want een nuancering van “sommigen wel en bij anderen is dat niet nodig” was niet mogelijk. Zo is een negatieve uitslag snel verkregen.

We wonen toch al in een krakkemikkig land hier, hoor! De brandweer hier ter plaatse en dat zal elders ongetwijfeld niet anders zijn, is niet voldoende op zijn taak berekend. Zeggen ze. We gaan het niet testen. Ze oefenen niet genoeg, want dat kost geld. De politie moet een steeds groter gebied bestrijken. Dan heb je weinig “heterdaadjes”! En zo is er van alles mis, dat vroeger ogenschijnlijk punctueel in orde was. Iedereen klaagt steen en been en dat vinden we wel lekker, denk ik! Volksvermaak nummer één.

Gisteren waren we ergens op bezoek, waar we een échte non troffen, zomaar in het wild. Met nonnenkap en in het zwart, ze bestaan nog. Ze vertelde, dat ze 92 was en al 75 jaar getrouwd met de Heer. Altijd onderwijzeres geweest. Maar de tijden veranderen, ook voor nonnetjes, en nu zat ze samen met andere bejaarde zusters bij elkaar in een klooster, waar de één na de ander het loodje legde. Een letterlijk uitstervend ras.

We hadden het erover, dat vroeger “de kerk”( en dat was niet alleen de Roomse!) heel wat maatschappelijke taken vervulde. Zorgtaken, onderwijstaken en over de manier, waarop ze dat deden, zijn de meningen ongetwijfeld verdeeld, maar ze stonden er wel voor. Daar is nu maar weinig van over en er is te weinig voor in de plaats gekomen. Dat vond zuster Patiëncia ( mooie naam voor iemand van 92!) ook.

Al dat gebied moet dus “van hoger hand”, en dit keer een “aardse”!, anders worden georganiseerd. De verdeling van het geld, nu de kerk minder meedoet, ook. Nou, en dat doe je dan met ja/nee-enquêtes, die niet alleen door de begroting van hun verpleeghuis snijdt, maar ook door de ziel van al die hardwerkende mensen, als zouden ze hun werk niet goed doen! Normering en waardering, lijnrecht tegenover elkaar. Het wordt tijd, dat die weer eens samenkomen………..!

2 reacties op “Bot……

  1. Hansje

    september 13, 2004 at 7:07pm

    Dat de zorg en de maatschappelijke taken achteruit gaan, lijkt me duidelijk. Dat dat níet ligt aan de uitvoerenden, lijkt me minstens even duidelijk. Als je met steeds minder mensen steeds meer werk (ook ‘oneigenlijk’ werk zoals overleggen, rapporteren, en administreren) is het onmogelijk om alles nog te doen zoals je het zou willen. Dat ligt aan het beleid, zowel van de overheid als van de instellingen – ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die kiezen om in de zorg te werken omdat ze het leuk vinden om mensen in vliegende vaart te wassen of aan tafel te zetten zonder tijd voor een praatje of een aai over de bol. Di mensen wíllen wel, maar kúnnen niet meer…

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)