Ballonnetje oplaten…..

op weg naar de vakantiebestemming.....

Bah, ik ben een achterdochtig, argwanend mens! Waarom? Nou, toen een basisschool hier in Apeldoorn een ballonnenwedstrijd hield kwamen er twee ballonnen helemaal in Tsjechië terecht. Met een verschil van 722 kilometer tussen de een en de ander. Best een heel eind. Twee meisjes van 7 en 12 vonden een ballon en stuurden behalve het kaartje, dat eraan vast zat, ook een foto van henzelf en de omgeving waar ze woonden.

“Hartstikke leuk”, vond de moeder van de ballonnenoplater, “op één van de foto’s stond ook het vakantiehuisje van die familie. Wie weet zit er ook nog een vakantie in!”.

Sorry, hoor, maar ik vond dat zo naar en berekenend klinken. Of is het geen uitspraak van iemand die goedkoop op vakantie wil? Gewoon mooi Europees verbroederend bedoeld? Bah, wat ben ik dán achterdochtig en argwanend! Ik ga me schamen…..

6 reacties op “Ballonnetje oplaten…..

 1. Brillie

  juni 27, 2005 at 10:40pm

  Het leuke van het verhaal was nog eens een keer, dat de fam daar op vakantie was en het kaartje neemgenomen hadden. Ze hebben het door hun daar platen posten. Hoezo… vliegreis door de lucht.

 2. Brillie

  juni 28, 2005 at 6:18pm

  Je stapt in een auto, je rijdt naar Tjechie, geeft daar het kaartje af aan mensen en laat het terug sturen naar het adres wat op het kaartje staat…. snappieo?

 3. els

  juni 29, 2005 at 12:52pm

  Wéét je dat iemand het zo gedaan heeft of ben jij nog achterdochtiger en argwanender dan ik? Het was toch maar een eenvoudige ballonnenwedstrijd voor kinderen….

 4. http://www./

  december 30, 2016 at 2:47pm

  Hey this is an actually intricate weblog that you put details on. The unusual is that I think there is a great deal more spam than you recognize. Maybe you understand that already however merely in situation you didn’t right now you accomplish. I signed upped to the opinions since I prefer to follow your beneficial information considering I take it heart and also live by your phrase.

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)