Schending van privacy…….? Och……

Op 23 januari j.l.schreef ik over het nog zo jeugdig gebleken brein van een zeer oude dame, na haar dood onderzocht door een enthousiaste wetenschapper. Ik zei toen dat ze 111 was, maar dat blijkt 115 te zijn. Ik wist ook helemaal niet over wie het ging toen die onderzoeker op de radio vertelde over zijn bevindingen.

Nu wel. Het was de alom bekende Hennie van Andel uit Hoogeveen, de oudste vrouw van Nederland en zelfs daarbuiten, als ik het goed heb. Mevrouw Van Andel schuwde zelf de publiciteit ook allerminst. Ze was diverse keren te gast bij Ivo Niehe, die haar trouwens vanwege de kijkcijfers elk jaar een bosje bloemen bracht op alweer een verjaardag.

De prof die, na haar dood, haar hersenen heeft onderzocht en zo verrast was over de perfecte staat daarvan, heeft van zijn baas, het Universitair Medisch Centrum in Groningen op z’n duvel gekregen, omdat hij de privacy van mevrouw Van Andel geschonden zou hebben. Hij heeft zich teweer gesteld via een rechtszaak. En hij heeft in het radio-interview, dat wij hoorden, ook met geen woord gerept over de herkomst van zijn onderzoeksmateriaal, alleen over de uitkomst van zijn onderzoek, dat belangrijke informatie gaf in verband met dementie en de ziekte van Alzheimer.

Het UMCG zal wat privacy betreft wel regels hebben, hoor, maar in dit geval, nu iedereen al weet om wie het gaat, weet ik het eigenlijk wel zeker: mevrouw Hennie zou het prachtig vinden, al deze aandacht. Daar hield ze wel van. Wereldberoemd, zelfs in partjes…….

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)