In den beginne….

wat zei Jane Goodall nou ook alweer? Waren wij d'r nou eerst of zij...?.

De schepping en hoe het allemaal met ons begonnen is, zal ik maar zeggen, daar zijn de meningen over verdeeld. Of je met een bioloog of een theoloog van gedachten wisselt over het onderwerp, dat maakt nogal verschil.

Toen wij destijds wilden trouwen en de dag, behalve op ’t stadhuis, ook een kerkelijk tintje mee wilden geven, bleek dat alleen te kunnen als mijn aanstaande, die een volbloed heiden was, via een spoedcursus “geloven voor beginners” bij onze vrijzinnige dominee alsnog zou regelen dat hij gedoopt werd. Hij had daar geen bezwaar tegen.

Ik zei al, dat onze dominee vrijzinnig was. Hij had heel bijzondere ideeën over de bijbel. Begon te vertellen, dat hij het scheppingsverhaal met Adam en Eva in het paradijs een prachtig verhaal vond, maar geloofstechnisch erg moeilijk. Dat sprak ons wel aan eigenlijk. De dominee was een sociaal betrokken man. Hij vond het belangrijker dat zijn gemeenteleden te eten hadden en niet omkwamen in eenzaamheid dan dat ze alles uit de bijbel voetstoots aannamen.

Hij heeft goede gesprekken met ons gehad en de bruidegom kon volgens hem gedoopt. Leuke trouwerij gehad ook, inmiddels bijna 44 jaar geleden. We zijn niet kerkelijk gebleven, maar daar zijn we de enigen niet in, dacht ik zo. We hebben onze eigen ideeën over van alles en dat volstaat.

Over Adam en Eva hebben we een prachtig lied in ons repertoire, dat de dominee wel mooi zou hebben gevonden. Het gaat zo:” Adam leefde lang geleden, eenzaam in de hof van Eden, met de zegen van de Heer, wat verlangt een mens nog meer? Hij liep lekker in z’n blootje, baadde zon en baadde pootje, in het water van de beek, zeven dagen van iedere week.***Adam leefde zonder zorgen, tot hij op een zekere morgen, plotseling ontdekte dat, elke man een wijfje had! Hij zei: “Heer, ik wil niet klagen, maar ik zou u willen vragen, onderdanig en beleefd, of u voor mij geen vriendinnetje heeft?”.***”Goed”, zei God “ik zal mijn best doen, maar dan moet jij zelf de rest doen! Ik zal zorgen voor een vrouw, die haar leven deelt met jou”. Adam liep van pret te zingen en kocht twee verlovingsringen.”Loof de Heer, ik krijg een wijf, ’t is niet meer dan een rib uit mijn lijf!”. ***En toen Adam lag te slapen, heeft de Heer de vrouw geschapen.’t Werd een droom voor iedere man, alles d’r op en alles d’r an!”En ze leefden heel tevreden, samen in de Hof van Eden, totdat op een zekere dag, Eva de boom met de appelen zag!***Eva zei: “Wat kan het schaden? Aan een boom zo volgeladen, schoon de Heer het mij verbiedt, mist hij één, twee appels niet!”. Eva brandde van verlangen, toen ze al dat fruit zag hangen. Ze nam een hap, terwijl ze zee: “An apple a day keeps the doctor away!”. ***Toen was het uit met het goeie leven! Het paradijs werd opgeheven. Door een appel, zo u weet, werken wij ons in het zweet! Door het eten van één appel, werken wij ons nu te sappel! ’t Is vandaar dat ik beweer: Snoep verstandig! Eet geen appel, maar een PEER!”.

We hebben nog nooit gemerkt, werkend met groepen mensen van zeer verschillend geloofspluimage, dat iémand zich door dit lied gekwetst voelde. Er zit een leuk jazzy melodietje onder. Zo is geloof in de bijbelse verhalen best te doen, toch?……..

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)