Rooksignaal…..

Wat wórden er toch een bokkensprongen gemaakt om maar te kunnen blijven roken in je stamcafé. Ik ben geen roker dus ik verbaas me alleen maar. Ik las, dat er zelfs een ‘Rokerskerk’ is gesticht. Dan wordt het opsteken van een sigaret een uiting van religieuze beleving. “Godsdienstvrijheid is een recht in dit land”, zeggen de oprichters.

Nu héb ik mensen wel eens met hun ogen dicht een trekkie zien nemen, maar had eigenlijk nooit het idee dat ze zich daarbij ook biddend tot hun hemelse vader zouden kunnen richten. Hoewel, ze dachten vast wel: “God, was is dát toch lekker, zo’n sigaretje bij de koffie!”. Dat kan. En dat is zonder meer het vastellen van een ‘hemels’ genieten.

Nou, en van dat alles hebben ze dus geprobeerd een religie te maken. Maar helaas, die blijkt niet als zodanig erkend te worden. Dat plan gaat ook in rook op. Moet je, verdorie, toch weer naar buiten in die vermaledeide frisse lucht. Godgeklaagd eigenlijk………

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)