Hogeropgeleiden…..

.....zeer gewild bij hogeropgeleiden, verkrijgbaar in vele maten.....

…..zeer gewild bij hogeropgeleiden, verkrijgbaar in vele maten…..

Niveau. Mooi woord, hè? Kan van alles betekenen in allerlei situaties. Hoog niveau, laag niveau. In ieder geval betekent het: peil. En als je hoger opgeleid bent weet je ook nog hoe je ’t schrijft. Ik lig er trouwens helemaal niet wakker van als je nivo zou schrijven, hoor. Het verschil is niet te horen.

Een VMBO-docente heeft een krachtige brief geschreven naar het Jeugdjournaal, want daarin hadden ze het over de CITO-toets en over de punten die je daarmee kon halen. Het advies dat je ouders krijgen omtrent een vervolgschool na het basisonderwijs hangt vaak nogal van die punten af. En die VMBO-lerares vond, dat kinderen die als resultaat niet op z’n minst een HAVO/VWO-niveau haalden nogal ondergewaardeerd werden neergezet.
Terwijl ze wel gepresteerd hadden op hún hoogste nivo.

Hun onderwijzer kent hun niveau en weet dat ze hun best hebben gedaan. Hun ouders wordt geadviseerd ze niet naar een school te sturen waar ze op voorhand ongelukkig zouden kunnen worden vanwege de lesstof die ze krijgen aangeboden. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat je je kunt verkijken op zo’n CITO-toets, het eerste “examen” eigenlijk waar die kinderen mee te maken krijgen en die nogal een stress geeft ook, maakt dat ik het sowieso een vervelende test vind. Je hebt ouders van niveau die het er trouwens helemaal niet mee eens zijn als hun kind lager scoort dan ze gedacht hadden, terwijl het misschien ’n eenzijdige momentopname is. Komen ze met opgestoken zeil verhaal halen.

In mijn tijd bestond die CITO-toets helemaal niet. Je ouders praatten met je onderwijzer (want die had je als je in de hoogste klas zat, de juffen waren meestal voor de jongere kinderen) en die gaf dan ’n advies, dat gegrond was op je karakter, gedrag, motivatie en niet uitsluitend op je intelligentie. Lijkt mij een goede manier, eenvoudig ook. Moet je natuurlijk wel steeds dezelfde leerkracht hebben gehad, niet steeds een andere invaller, zoals tegenwoordig nogal eens voorkomt. En misschien moet zo’n gesprek langer duren dan zeven minuten per kind.

Ik overdrijf nu natuurlijk, want wat in mijn tijd ook nogal eens voorkwam: kon je niet naar de HBS of de Mulo, dan werd het Ambachtsschool of Huishoudschool. Ik ken gevallen van huishoudschoolmeisjes, die later via allerlei cursussen of opleidingen in hun vrije tijd hebben moeten bewijzen dat ze een niveau hadden dat verkeerd is ingeschat. Maar ja, dat zijn natuurlijk heel erg goede huisvrouwen, dat wel. Boffen hun mannen dan weer mee.

Maar ik ben het met die VMBO-mevrouw eens. Die opleidingen worden ondergewaardeerd. Je hebt ze nodig, al die daar opgeleide mensen. Wat zijn er niet veel richtingen op zo’n school waaruit je kunt kiezen en wat kun je er niet allemaal leren! Het ROC hier in Apeldoorn is een complete campus! En je hoeft niet per se hoger opgeleid te zijn om een goeie verzekering af te sluiten, hoor. Belachelijke reclame…..

2 reacties op “Hogeropgeleiden…..

  1. Wieneke

    mei 13, 2017 at 12:04pm

    Zeker belachelijk, maar ik vraag me altijd af: mag dat nou zomaar? Dat is toch ook discriminatie?

  2. Els

    mei 13, 2017 at 1:56pm

    Ik vind van wel. Daar zou een Reclame Code Commissie toch ook naar moeten kijken?

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)