Serious Request…..

.....daar komen de Apeldoorners wel op af, hoor.....!

…..daar komen de Apeldoorners wel op af, hoor…..!

Apeldoorn is in de ban van Het Glazen Huis van Serious Request. De bewoners ervan hebben een goed doel: zoveel mogelijk geld verzamelen voor het Rode Kruis om families, die elkaar in oorlog of tijdens vluchtsituaties zijn kwijtgeraakt, duidelijkheid te verschaffen wat er met hun vermisten is gebeurd en om ze, indien mogelijk, weer bij elkaar te brengen. Een mooi streven. Je moet er niet aan denken dat je kind, je man of een andere naaste is verdwenen en je niks weet van wat ze is overkomen of van de omstandigheden waarin ze verkeren. Ik zou gek worden…..

Men is hier al maanden bezig op scholen, bij verenigingen en op kleinere schaal door particulieren acties te organiseren voor Serious Request. De krant doet en deed daar dagelijks verslag van. Er is vast veel geld te verwachten door de jongelui in dat doorzichtige huis. Het is een hele happening in onze stad. Mooi.

Een request, dat betekent in mijn beleving een verzoek. En nou las ik in de krant dat een basisschool in Hellevoetsluis kinderen had geweigerd aan te schuiven bij het schoolkerstdiner omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hadden betaald. Het schijnt wel goed te komen doordat er ouders in actie gekomen zijn. Maar een VRIJWILLIGE ouderbijdrage? Je kunt best willig zijn die te betalen, maar zo krap in je geld zitten, dat het er niet van komt om de school die bijdrage te betalen. Dan kun je het woord ‘vrijwillig’ in ieder geval beter weglaten uit dat request om een ouderbijdrage. De kinderen moesten trouwens zelf het eten meebrengen, want de juffen en meesters zorgen alleen voor het drinken. Ranja waarschijnlijk, dat kun je aanlengen met water…..

.....nou, niet duur, dat moet te doen zijn van het schoolbudget.....

…..nou, niet duur, dat moet te doen zijn van het schoolbudget…..

Geef een reactie

Naam en email velden zijn verplicht. (emailadres wordt niet gepubliceerd)